Sportakkoord


De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gaan vanuit de basis van het sportakkoord l verder bouwen om de kracht van sport nog beter te benutten binnen Sportakkoord ll. Hierin wordt opgetrokken met sportbonden, brancheorganisaties, sportclubs, verenigingen, ondernemers in de sport, maatschappelijke organisaties en de ‘mienskip’ om met de volgende ambities aan de slag te gaan;
1. We werken samen aan een stevig fundament.
2. We werken ook aan een groter bereik.
3. We werken aan meer betekenis van sport.

Bovendien biedt de potentie die sport en bewegen heeft grote kansen voor jong en oud, arm en rijk, mensen met en zonder beperking, praktisch en academisch treffen elkaar in de sport. Als vrijwilliger, als actief sporter of als fan. Sport slaat bruggen tussen mensen, tussen sectoren en tussen landen en culturen. Binnen beide gemeenten wordt vanuit een integrale aanpak de verbinding gelegd tussen het Sportakkoord ll, het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA), Integraal Zorgakkoord (IZA), en de gemeentelijke beleidsnota’s. Dit om de gezamenlijke ambities en doelen te realiseren en te verbinden. De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben een hoge sportdeelname met name bij de jeugd, een unieke verenigingsstructuur, prachtige accommodaties en vele vrijwilligers die sport en bewegen dagelijks mogelijk maken. Dit is echter geen reden om achterover te leunen. Er zijn zorgen over: De motorische vaardigheden van onze kinderen, de lagere sportdeelname van specifieke doelgroepen, en het behoud van kwaliteit en kwantiteit van het verenigingskader, gezondheidsproblematiek bij volwassenen en ouderen en het verenigingsleven staat onder druk. Het sportakkoord ll biedt de kans om met deze uitdagingen aan de slag te gaan.

 

Met het sportakkoord ll willen sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en de gemeente bereiken dat iedere inwoner van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel op zijn eigen niveau en met plezier kan sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. In een veilige en gezonde omgeving. Als sporter, vrijwilliger of supporter. Het sportakkoord ll is ingedeeld in zes thema’s. Voor een deel zijn dit bestaande thema’s uit het eerdere sportakkoord, maar er zijn ook nieuwe thema’s bijgekomen. Daarnaast wordt er nu ingezet op alle onderstaande thema’s:
1. Inclusie en diversiteit (voorheen: Inclusief sporten en bewegen)

Je kunt hierbij denken aan services die gaan over onderwerpen zoals fondsenwerving in de gehandicaptensport, hoe sport in te zetten voor kwetsbare doelgroepen, het optimaal begeleiden van sporters met auditieve of communicatieve beperkingen, en nog veel meer.

2. Sociaal veilige sport (voorheen: Positieve sportcultuur)

Je kunt hierbij denken aan services die gaan over onderwerpen zoals pedagogisch handelen, omgang met specifieke doelgroepen, gezondheid op de club, omgaan met pesten, en nog veel meer.

3. Vitale sportaanbieders (voorheen: Vitale sport- en beweegaanbieders)

Je kunt hierbij denken aan allerlei services die een vereniging vitaler kunnen maken met onderwerpen zoals vrijwilligers, leden, sponsoring, communicatie, strategie, lokaal samenwerken, en nog veel meer.

4. Vaardig in bewegen

Je kunt hierbij denken aan sport specifieke trainerscursussen en/of -opleidingen.

5. Ruimte voor sport en bewegen (voorheen: Duurzame sportinfrastructuur)

Je kunt hierbij denken aan een service die gaat over verduurzaming van jouw sportaccommodatie.

6. Maatschappelijke waarde van topsport (voorheen: Topsport die inspireert)


Per thema is de ambitie, de doelstellingen en speerpunten uitgeschreven. Hieraan worden concrete acties verbonden. Kijk hiervoor onder het kopje thema's.