3. Vitale sportaanbieders


Sporten brengt mensen bij elkaar. Verenigingen vervullen met het organiseren van trainingen, wedstrijden en toernooien een belangrijke rol in de samenleving. Naast dit reguliere aanbod zijn er ook verenigingen die zich extra inzetten voor maatschappelijke doeleinden. Deze verenigingen organiseren bijvoorbeeld activiteiten voor bijzondere doelgroepen of ze stimuleren het sporten van dorpsbewoners. Verenigingen kunnen dit alleen doen als ze over voldoende vitaliteit beschikken. Dit betekent dat ze onder andere hun organisatie en financiën op orde hebben. Andersom kan het pakken van een maatschappelijke rol ook bijdragen aan de vitaliteit van een vereniging.

Ambitie

Alle sport- & beweegaanbieders zijn toekomstbestendig.

Doelen

1. Hogere kwaliteit van mensen in de sector
2. Versterking van de uitvoeringskracht
3. Effectievere clubondersteuning aan sportaanbieders
4. Lokaal betere match tussen vraag en aanbod

Speerpunten

- In de gemeenten worden de clubs ondersteund bij hun vragen
- Er is één loket waar clubs terecht kunnen voor ondersteuningsvragen

- Op lokaal niveau wordt meer samengewerkt door sportaanbieders en verenigingen met als doel elkaar te versterken
- We onderzoeken met elkaar een digitaal platform voor het sport- en beweegaanbod van beide gemeenten om zo de toegankelijkheid van sport te vergroten