5. Ruimte voor sport en bewegen


De gemeenten beschikken over een zeer rijke sportinfrastructuur: ze kennen veel sportaccommodaties, variërend van sportzalen tot zwembaden en van voetbalvelden tot fierljepschansen. Het eigenaarschap van deze accommodaties ligt bij de gemeente en de verschillende sportaanbieders. Sportaanbieders met een eigen accommodatie geven inmiddels zo’n 15 tot 20 procent van hun budget uit aan de energierekening. De huidige tijd vraagt dat accommodaties duurzaam en functioneel gebouwd en gebruikt worden, waarbij we rekening houden met het feit dat de manier waarop we sporten is veranderd. Steeds meer mensen sporten
in de openbare ruimte. Om nog meer mensen te laten hardlopen, wandelen en fietsen is het belangrijk om die openbare ruimte gebruiksvriendelijk in te richten. Juist nu liggen er kansen om gezondheid te verbinden met ruimtelijk beleid in een lokale omgevingsvisie.

Ambitie

Toegankelijke sport- en beweegruimtes voor alles inwoners van de gemeenten

Doelen

1. Verduurzaming sportinfrastructuur
2. Voldoende spreiding en bereikbaarheid van sportinfrastructuur
3. Verdere versterking beweegvriendelijke omgeving
4. Efficiënt ruimtegebruik van sportinfrastructuur

Speerpunten

- Sport- en beweegaanbieders worden ondersteund bij het proces om te komen tot het toekomstbestendig inrichten van hun sportpark
- Meer samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders door gebruik te maken van elkaar faciliteiten en het breder inzetten van de sportaccommodaties
- Er is meer aandacht voor het bewegen in de openbare ruimte
- De open club gedachte wordt gestimuleerd