6. Maatschappelijke waarde van topsport


3.6 Maatschappelijke waarde van topsport
De topsport in Nederland presteert op wereldniveau. Naast de focus op de medaillespiegel zet topsport zich in om de maatschappelijke verbinding te maken. In Friesland zijn er uitdagingen op
het gebied van een gezonde leefstijl en mentale gezondheid. Met topsport kunnen we inzetten om de maatschappelijke impact te vergroten, zichtbaar en tastbaar te maken voor verschillende doelgroepen. Met elkaar gaan we ons inzetten een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdagingen in onze gemeente. Om zoveel mogelijk mensen de kracht van topsport te laten ervaren is het daarnaast belangrijk dat er meer aandacht is voor een betere zichtbaarheid en een groter bereik.

Ambitie

Topsport inspireert breedtesport binnen de gemeenten

Doelen

1. Meer aandacht voor maatschappelijk verantwoorde prestaties
2. Behoud en verrijking waardevolle topsportprestaties
3. Betere benutting van het platform topsport voor bijdrage maatschappelijke doelen
4. Vergroten zichtbaarheid en bereik van topsport

Speerpunten

- Er is een wisselwerking tussen de breedtesport en topsport met als doel het versterken
van de clubs
- De inspiratiewaarde van topsport wordt gebruikt
- Rolmodellen (b.v. paralympiërs) worden ingezet om maatschappelijke thema’s onder de
aandacht te brengen en om doelgroepen aan te zetten tot (positieve) gedragsverandering