Hoe is het Lokaal Sportakkoord tot stand gekomen?

Het Lokaal Sportakkoord is tot stand gekomen in samenwerking met sportverenigingen, onderwijs- en zorginstellingen, welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven. Beide gemeenten hebben menskracht beschikbaar gesteld om met u mee te denken in het organiseren van activiteiten. U kunt dan denken aan extra kennismakingsactiviteiten voor diverse doelgroepen.

Het sportakkoord ll is ingedeeld in zes thema’s. Voor een deel zijn dit bestaande thema’s uit het eerdere sportakkoord, maar er zijn ook nieuwe thema’s bijgekomen. Vanuit het "oude"  Sportakkoord 1.0 worden de doelen en acties per thema meegenomen en verder uitgewerkt in de nieuwe thema's in het herijkte sportakkoord. Hieronder staan de nieuwe thema's weergegeven:

1. Inclusie en diversiteit (voorheen: Inclusief sporten en bewegen)

Je kunt hierbij denken aan services die gaan over onderwerpen zoals fondsenwerving in de gehandicaptensport, hoe sport in te zetten voor kwetsbare doelgroepen, het optimaal begeleiden van sporters met auditieve of communicatieve beperkingen, en nog veel meer.

2. Sociaal veilige sport (voorheen: Positieve sportcultuur)

Je kunt hierbij denken aan services die gaan over onderwerpen zoals pedagogisch handelen, omgang met specifieke doelgroepen, gezondheid op de club, omgaan met pesten, en nog veel meer.

3. Vitale sportaanbieders (voorheen: Vitale sport- en beweegaanbieders)

Je kunt hierbij denken aan allerlei services die een vereniging vitaler kunnen maken met onderwerpen zoals vrijwilligers, leden, sponsoring, communicatie, strategie, lokaal samenwerken, en nog veel meer.

4. Vaardig in bewegen

Je kunt hierbij denken aan sport specifieke trainerscursussen en/of -opleidingen.

5. Ruimte voor sport en bewegen (voorheen: Duurzame sportinfrastructuur)

Je kunt hierbij denken aan een service die gaat over verduurzaming van jouw sportaccommodatie.

6. Maatschappelijke waarde van topsport (voorheen: Topsport die inspireert)

 

Het herijkte sportakkoord (Sportakkoord 2.0) van de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is hieronder te downloaden. De medewerkers van High Five voeren gezamenlijk met de sport, activiteiten uit om de doelen van het sportakkoord te bereiken.

Lokaal Sportakkoord 1 Achtkarspelen En Tytsjerksteradiel
PDF – 524,7 KB 27 downloads
Lokaal Sportakkoord 2 0 Achtkarspelen En Tytsjerksteradiel
PDF – 472,3 KB 29 downloads

Medewerker sportstimulering denkt mee bij uitvoer!

De medewerker kan meedenken bij (het vernieuwen) een bestaand concept of helpen bij het opzetten van een nieuwe activiteit of deze kan doorverwijzen naar bijv. de servicelijst binnen de GALA doelen. Hieronder is weergegeven welke collega voor welk thema verantwoordelijk is:

Sportakkoord Achtkarspelen

Edwin de Boer

 • Ruimte voor sport en bewegen
Sportakkoord Tytsjerksteradiel

Yannick de Boer

 • Inclusie en diversiteit
 • Vaardig in bewegen
Sportakkoord High Five

Yvonne de Haan

 • Ruimte voor sport en bewegen
Sportakkoord Achtkarspelen

Andre Tjeerdsma

 • Vaardig in bewegen
Sportakkoord Tytsjerksteradiel

Liekele Paulusma

 • Sociaal Veilige Sport
 • Vitale Sportaanbieders

Sportakkoord High Five

Rianne Wiersma

 • Inclusie en diversiteit
Sportakkoord High Five

Rianne Poortinga

 • Vaardig in bewegen
Sportakkoord Achtkarspelen

Mart van Os

 • Sociaal Veilige Sport
 • Vitale sportaanbieders
 • Lokale clubondersteuner
Sportakkoord Tytsjerksteradiel

Alianne Boerema

 • Vaardig in bewegen

Aanvragen Service