1. Inclusie en diversiteit


Lekker sporten en bewegen! Het lijkt zo vanzelfsprekend. Dat is het niet voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een beperking, mensen met een laag inkomen of mensen met een
migratieachtergrond. Zij ervaren vaak belemmeringen om te gaan sporten en bewegen. Terwijl het belang van bewegen voor deze mensen vaak nog groter is dan voor mensen zonder belemmeringen. Een actief leven draagt bij aan onze gezondheid en meedoen in de maatschappij. In onze gemeenten wordt samen met sportaanbieders, verenigingen, zorgpartijen, maatschappelijke organisatie en de gemeente gewerkt aan de doelstellingen in dit thema. In onze gemeente streven we ernaar dat ook mensen met een beperking in staat moeten zijn om op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan onder andere sportactiviteiten.

Ambitie

Het is voor iedereen mogelijk om te sporten/bewegen, met aandacht voor kwetsbare
doelgroepen.

Doelen

1. Vergroting financiële toegankelijkheid
2. Vergroting sociale toegankelijkheid
3. Vergroting praktische toegankelijkheid
4. Effectievere toeleiding van inactieve mensen naar sport

Speerpunten

- We zetten in op meer bekendheid en intermediairs voor het Jeugd- en volwassenen Fonds Sport en Cultuur
- We creëren bewustzijn bij sport- & beweegaanbieders om meer aandacht te besteden aan de sociale en praktische toegankelijkheid van hun aanbod
- We stimuleren activiteiten waarin mensen met een handicap of beperking de kans krijgen om aan deel te nemen en daartoe te bevorderen/stimuleren
- We geven meer bekendheid aan de ondersteuningsmogelijkheden die beschikbaar zijn voor sport- & beweegaanbieders
- De sectoren zorg, welzijn, sport, overheid en onderwijs werken meer samen om inactieve mensen in beweging te krijgen en te houden