2. Sociaal veilige sport


Een sociaal veilige sport moet vanzelfsprekend zijn. Daarom werken we toe naar een aantoonbaar sociaal veilige sport, zodat iedereen een inclusieve, positieve en veilige sportcultuur ervaart. In
het bijzonder minderjarigen en kwetsbare groepen. Dat doen we door sportaanbieders te stimuleren of versterken te voldoen aan de basiseisen (o.a. regeling gratis VOG, Gedragscode Sport,  vertrouwenscontactpersoon en cursus of e-learning voor trainer-coaches) sociale veiligheid te werken en door het aanstellen van integriteitsmanagers bij en versterken van sportbonden voor
een integere en veilige (top)sport. We stimuleren in onze gemeenten de eisen die gesteld worden voor een sociaal veilig klimaat en die per 2023 verplicht zijn.

Ambitie

Iedereen in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ervaart het sportklimaat als
inclusief, positief en veilig.

Doelen

1. Meer waarborgen voor sociaal veilige sport (basiseisen)
2. Meer aandacht voor en het bespreekbaar maken van veilige sport (normering)
3. Versterking van de keten voor sociale veiligheid (signalen)
4. Extra ondersteunende infrastructuur rondom sociale veiligheid (versterking)

Speerpunten

- Sport & beweegaanbieders worden ondersteund om aan de randvoorwaarden te voldoen die bijdragen aan de basiseisen van een sociaal veilige sport omgeving.
- In samenwerking met de Adviseur lokale sport worden bijeenkomsten georganiseerd gericht op vertrouwenscontactpersoon en overige services gekoppeld aan dit thema.
- Elke sporter heeft toegang tot een vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging.
- Sport & beweegaanbieders, bestuurders, trainers, ouders en verzorgers worden ondersteund om ervoor te zorgen dat plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden.